• Dołącz do TdNiCz

 • Zapraszamy do współpracy i dołączenia do stowarzyszenia Towarzystwem dla Natury i Człowieka!

  Statut i inne dokumenty Towarzystwa dostępne są na stronie internetowej ekolublin.pl/tdnicz oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

  Warunki konieczne do przyjęcia w poczet członków zwyczajnych TdNiCz:

  • wypełnienie formularza „Deklaracja członkowska" na stronie (lub wersji papierowej dostępnej w siedzibie stowarzyszenia)
  • opłacenie składek za bieżący rok
  • uchwała zarządu stowarzyszenia podejmowana po stwierdzeniu wpłynięcia prawidłowo wypełnionej deklaracji członkowskiej oraz wpłaty składek członkowskich

  W formularzu deklaracji on-line pola oznaczone (*) są obowiązkowe. W przypadku pozostałych pól proszę wypełnić te, które uznają Państwo za stosowne.

  Istnieje także możliwość zostania członkiem wspierającym TdNiCz. Członek wspierający to osoba lub instytucja (osoba prawna), która deklaruje się wspierać Stowarzyszenie organizacyjnie lub finansowo. Sposób wspierania Stowarzyszenia należy określić na etapie składania deklaracji. Członkostwo rozpoczyna się z chwilą podjęcia uchwały przez Zarząd o przyjęciu Członka. Członek wspierający nie ma praw wyborczych w Stowarzyszeniu (nie może wybierać, ani być wybieranym do władz Stowarzyszenia). Deklaracja dla członków wspierających znajduje się tutaj.

  O przyjęciu do stowarzyszenia nowy członek informowany jest drogą elektroniczną – na podany adres e-mail, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego adresu e-mail SMSem na podany numer telefonu.

  Regulamin płacenia składek członkowskich TdNiCz

  • Składka członkowska członków zwyczajnych TdNiCz wynosi 40 zł rocznie (za rok kalendarzowy)

  Składki należy wpłacać na konto Towarzystwa dla Natury i Człowieka:

  61 1140 1094 0000 5780 5500 1001  (BRE Bank) 
  Towarzystwo dla Natury i Człowieka
  ul. Głęboka 8A
  20 -612 Lublin

  Można się z nami skontaktować poprzez:

  (*) osoby poniżej 18 roku życia do deklaracji członkowskiej muszą dołączyć zgodę opiekunów prawnych.

  DEKLARACJA CZŁONKOWSKA ON-LINE

Projekt realizowany w ramach Programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015 - 2022  TDNiCz - Paweł Cal.