• Wsparcie finansowe

 • Zachęcamy do wsparcia finansowego naszej działalności.

  Nr rachunku bankowego: 61 1140 1094 0000 5780 5500 1001 (BRE Bank) 
  Towarzystwo dla Natury i Człowieka
  ul. Głęboka 8A
  20 -612 Lublin

  Towarzystwo dla Natury i Człowieka z Lublina jest jedną z najaktywniejszych organizacji ekologicznych we wschodniej Polsce. Zostało założone w 1995 roku. Od 2004 roku jest Organizacją Pożytku Publicznego (OPP) Możesz wesprzeć nasze działania na rzecz ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju przekazując 1 procent podatku.
  W skład stowarzyszenia wchodzi grupa nieformalna Porozumienie Rowerowe działająca od kwietniu 2007 roku. Od 2009 roku jest również członkiem ogólnopolskiej Sieci Miasta dla Rowerów.
  Nasz KRS jest pod numerem 0000214186. Oznacza to, że każda darowizna, której dokonacie może zostać odliczona od dochodu w zeznaniu PIT. Warunkiem możliwości odpisu jest wpisanie w tytule przelewu "darowizna na cele statutowe" i posiadanie dowodu wpłaty.  Darowizna zmniejsza podstawę opodatkowania

  Aby wyliczyć podatek, w pierwszej kolejności odejmuje się od przychodu uzyskanego w danym roku koszty jego uzyskania. Tak uzyskuje się dochód, a w przypadku, gdy koszty były wyższe od przychodów – stratę. Zgodnie z przepisami, od dochodu można odjąć darowizny. Jak już wyżej wspomniano, odliczenie takie przysługuje osobom rozliczającym się według zasad ogólnych (stawka 18% lub 32%) a także na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym (stawka 19%), nie mogą odliczać darowizny od podstawy opodatkowania, natomiast w pewnych przypadkach mogą oni ująć darowiznę w kosztach uzyskania przychodu. Przedsiębiorcy korzystający z karty podatkowej, nie mogą w żaden sposób zmniejszyć podatku dochodowego dokonując darowizny.

  Za wpłatę darowizny na rzecz OPP dostaniesz zwrot:

  • Jeżeli jesteśmy w progu 18% to wpłacając 100 zł i rozliczając się z tej darowizny dostaniemy zwrot 18 zł
  • Jeżeli jesteśmy w progu 32% to wpłacając 100 zł i rozliczając się z tej darowizny dostaniemy zwrot 32 zł

  Maksymalna kwota darowizny to do 6% kwoty twojego dochodu.


  Wpłaty PayPal

  Wpłaty DotPay


  Cele

  1. Darowizna dla TdNiCz - darowizny na rzecz Towarzystwo dla Natury i Człowieka, cel dowolny

  2. Darowizna dla TdNiCz, cel "cargobike" - darowizny na rzecz Towarzystwo dla Natury i Człowieka, cel "cargobike".

   Społeczna, darmowa wypożyczalnia roweru towarowego, pierwsza w Lublinie.

   Rozwój o nowe rowwery i lokalizację - Społeczna Wypożyczalnia Cargo

  3. Darowizna dla TdNiCz, cel "rowery" - darowizny na rzecz Towarzystwo dla Natury i Człowieka, cel "rowery".

   Prowadzenie działań statutowych przez Porozumienie Rowerowe związanych z rozwojem ruchu rowerowego w Lublinie w tym m.in: edukacja rowerzystów oraz nauczycieli, kontrola powstającej i istniejącej infrastruktury, składanie różnorakich projektów, prowadzenie akcji i happeningów, pozyskiwanie środków zewnętrznych.

  4. Darowizna dla TdNiCz, cel "rowery, mapa" - darowizny na rzecz Towarzystwo dla Natury i Człowieka, cel "rowery, mapa".

   Prowadzenie działań statutowych przez Porozumienie Rowerowe związanych z rozwojem ruchu rowerowego w Lublinie w szczególności wydawanie papierowej mapy infrastruktury rowerowej oraz wspieranie tworzenia i utrzymania interaktywnej mapy.

  5. Darowizna dla TdNiCz, cel "b e z c e n n e" przyroda i zabytki - darowizny na rzecz Towarzystwo dla Natury i Człowieka, cel "b e z c e n n e" przyroda i zabytki

   Fundusz "b e z c e n n e" mikrodofinansowania kosztów wolontariackich inicjatyw na rzecz czynnej ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego. Pierwsza edycja w 2014 roku pozwoliła pokryć koszty 8 wymiernych i efektywnych przedsięwzięć (więcej bezcenne.net).

  6. Darowizna dla TdNiCz, cel "cmentarze" - darowizny na rzecz Towarzystwo dla Natury i Człowieka, cel "cmentarze"

   Program "Cmentarze pogranicza" - prace porządkowe i remontowe na zabytkowych wiejskich cmentarzach wyznaniowych pozbawionych opieki. W latach 2005 - 2014 odbyło się 27 obozów wolontariackich. Łącznie pracom remontowym poddano ok. 680 nagrobków, przydrożnych krzyży, kapliczek i rzeźb. Pracom towarzyszą wydarzenia edukacyjne, upamiętnienia, oznaczenia turystyczne, filmy dokumentalne i wystawy oraz badania terenowe.

  7. Darowizna dla TdNiCz, cel "Muzyka tradycyjna" - darowizny na rzecz Towarzystwo dla Natury i Człowieka, cel "Muzyka tradycyjna"

   Organizujemy koncerty wiejskich mistrzów oraz ich współczesnych uczniów i kontynuatorów, (26 wydarzeń w latach 2005-14), a także warsztaty śpiewacze, instrumentalne i taneczne (ok 160 "dni warsztatowych"), w wielu przypadkach współprowadzone przez wybitnych wiejskich śpiewaków i muzyków. W szczególny sposób praca ta dotyczy dziedzictwa muzycznego regionów Roztocza i Polesia (w Polsce, Ukrainie i Białorusi). Od 2006 "rewitalizujemy" tradycje kolędnicze na Roztoczu. W roku 2015 planujemy wydanie dwu albumów płytowych dokumentujących tradycje muzyczne wschodniego pogranicza (monografię śpiewaczki Zofii Sulikowskiej oraz druga część płyty "Spod Niebieskiej Góry - Roztocze Wschodnie)


  Czonkowie wspierający

  Istnieje także możliwość zostania członkiem wspierającym TdNiCz. Członek wspierający to osoba lub instytucja (osoba prawna), która deklaruje się wspierać Stowarzyszenie organizacyjnie lub finansowo. Sposób wspierania Stowarzyszenia należy określić na etapie składania deklaracji. Członkostwo rozpoczyna się z chwilą podjęcia uchwały przez Zarząd o przyjęciu Członka. Członek wspierający nie ma praw wyborczych w Stowarzyszeniu (nie może wybierać, ani być wybieranym do władz Stowarzyszenia). Deklaracja dla członków wspierających znajduje się tutaj.

Projekt realizowany w ramach Programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015 - 2022  TDNiCz - Paweł Cal.